Όραμα:

Πιστεύουμε ότι η διατήρηση της κοινότητας μας είναι ασφαλής. Δίνουμε στους ανθρώπους μεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.

Δήλωση αποστολής:

Το MyGuard® επιδιώκει να κοιτάξει έξω για άλλους, να εμπνεύσει συμπόνια και να ανταποκριθεί αξιόπιστα σε περιόδους κρίσης.

Βασικές αξίες

Τιμιότητα

Ενσυναίσθηση

Ακεραιότητα

Σεβασμός

Σημαντική δουλειά

Επιχειρηματική ιστορία

Σε συνέντευξη Τύπου στις 26 Μαρτίου 2015, ο Πρόεδρος του δήμου Eric Adams ανακοίνωσε τη συνεργασία του δήμου με την Koowi Technology, Inc. για να εφαρμόσει τη χρήση της εφαρμογής MyGuard ™ ως τρόπο να ειδοποιήσει τους κατοίκους για δυνητικά απειλητικούς για τη ζωή κινδύνους. (Φωτογραφία από τον David Wexlar / New York Daily News)