Από αριστερά προς τα δεξιά:

Η κυρία Ricky St. John, ο κ. Gemol Charles, η κυρία Cherrie Marshall, ο κ. Joseph Maximus Browne, ο κ. Allan Brown, η κ. Miriam Richman, ο κ. Sheldon Richman, η κυρία Janel Koloski

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της MyGuard ™ συναντήθηκε τον Μάιο του 2017 στην Koowi Technology, Inc. για να μοιραστεί το πάθος τους για τη διάσωση ζωών.